Планом уписа за шк. 2020/2021. годину, Трговинско угоститељској школи одобрен је упис следећих образовних профила:

 

Образовни профил

Трајање школовања

Број ученика

Број бодова са уписа 2019/2020.

Мин

Макс

Трговински техничар

4

30

51,57

69,49

Туристички техничар

4

30

63,89

81,68

Кулинарски техничар

4

30

73,39

88,11

Угоститељски техничар

4

30

57,01

72,60

Кувар

3

30

60,83

78,68

Конобар

3

30

49,15

65,77

Посластичар

3

30

47,83

63,91

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКОГ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2020/2021.

 

Од ове године доступна је услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава пријаву за упис ученика у средњу школу у складу са оствареним правом коришћењем информационог система еУпис преко Портала еУправа, без доласка у школу.

 

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.

 

Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.), већ је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења.

 

Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани  Конкурсом и треба их донети приликом личног доласка у школу ради уписа, а то су:

 

  • Пријава за упис,
  • Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образованју и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
  • Уверење о испуњавању здравствених услова, неопходно за све образовне профиле.