Школа располаже модерним кабинетом у којима ученици стичу теоријска и практична знања.