Након завршетка школовања ученици могу да наставе школовање на вишим, високим и мастер студијама у земљи и иностранству.