Школа је основана 1906. године као Државна трговачко-занатска школа и спада међу најстарије школе ове врсте у Србији. Током деценија школа се мењала и развијала у складу са друштвено- историјским трендовима. Богатила се новим образовним профилима и све већим бројем ученика и наставника.

Данас школа ради под називом Трговинско-угоститељска школа и образује профиле из области  економија право и администрација као и трговине, туризма и угоститељства. Образовни профили на трећем степену су: Кувар, Конобар и Посластичар, а на четвртом степену Комерцијалиста, Трговински техничар, Туристичко-хотелијерски техничар, Кулинарски  техничар и Угоститељски техничар. Сви образовни профили су реформисани и имају стандард квалификација.  Школа успешно све наше образовние профиле школује  и кроз вандредно школовање као и профиле на петом степену стручне спреме: Конобаре специјалисте и   Куваре специјалисте.

Трговинско-угоститељска школа данас има  око 800 ученика у 27 одељења. Налази се у школској згради у насељу Дубочица. Школски објекат састоји се из приземља и два спрата. Објекат има централно грејање и прикључен је на градску топлану.

Школа располаже довољним бројем учионица и савремено опремљеним кабинетима за сваки од 8 образовних профила. Настава се одржава у преподневној (прва и друга година) и поподневној смени (тећа и четврта година).

У саставу школе су и школске радионице:  2 ресторан, посластичарница и продавница.  Ресторан у приземљу школске зграде служи за обављање практичног дела наставе из куварства и услуживања, капацитет ресторана је око 150 места. Ресторан „Златни праг“ је отвореног типа и налази се у центру града и у њему ученици стичу неопходно искуство у раду, обављајући практичну наставу из куварства и услуживања. У посластичарници „Фонтана“ ученици образовног профила обављају практичну наставу и уче да припремају традиционалне и модерне торте, колаче и остале посластице. Део практичне наставе из области ттрговине реализује се у школској радионици – продавници „Туш трејд“ у самој школској згради.

Трговинско-угоститељска школа има сарадњу са школама у Србији као и у иностранству, учествује у бројним међународним пројектима и такмичењима. Као учесници, освајали смо медаље на свим такмичењима у земљи и иностранству, а као реномирана и успешна школа били смо добри домаћини многих локалних, републичких и међународних такмичења.

Одличну сарадњу имамо и са локалном самопуравом, партнерима из привреде, институцијама културе и омладинским организацијама и наши ученици и професори активно учествују и дају значајан допринос у многим пројектима и активностима културног, хуманитарног и едукативног карактера.