Трговинско-угоститељска школа Лесковац

Школа поседује ресторан у склопу школе, ресторан у граду, што омогућава практично усабршавање наших ученика.