Bиртуелна предузећа

ОСНОВНИ МОТО У РАДУ НАШЕГ ПРЕДУЗЕЋА:

„РЕЦИ МИ И ЗАБОРАВИЋУ,

НАУЧИ МЕ И ЗАПАМТИЋУ,

УКЉУЧИ МЕ И НАУЧИЋУ“.          

Рад у виртуелном предузећу „Royal“ и „Kafelino“ омогућава ученицима – радницима , практичну примену модерне наставе економских предмета, који се изучавају на различитим годинама.

Из предмета Канцеларијско пословање, Основе права, Основе рачуноводства, Трговинског пословања, Организације набавке и продаје, Спољнотрговинског пословања, Међународне шпедиције, Финансијског пословања, пословног Енглеског и Немачког језика, изучавају се оснивање, ширење и даљи развој предузећа за вежбу, као и перспективе за осигурање квалитета процеса учења.

Мисија оснивања виртуелног предузећа је креирање радног амбијента у коме је пожељно веће учешће ученика баш као запослених радника у канцеларијама реалних компанија.

Циљ постојања виртуелног предузећа је стицање знања и вештина ученика која одговарају захтевима привреде.

Начин на који се долази до циља, је тај што се ученик ставља у реалну ситуацију, и да би  одрадио неки посао, треба  да поседује далеко веће знање и вештине, него ли у случају традиционалне наставе.

Срж Обуке у виртуелном предузећу чини стручна симулација пословних процеса.

Ученик препознаје потребу да су му знање и вештине потребни за извршавање послова у виртуелном предузећу, што га додатно мотивише за рад.

Виртуелна предузећа „Royal“ и „Кафелино“ су основана као друштво са ограниченом одговорношћу, која се баве прометом кафе, какаа, зачина и чајева на домаћем и иностраном тржишту и део су виртуелне привреде.