Туристички техничар

Историја туристичког путовања почиње оног тренутка у историји човечанства када су сазрели друштвени, економски и технички услови да већи део човечанства располаже одређеним фондом слободног времена и слободних новчаних средстава које може наменити за туристичка путовања.

Данас ова индустрија, звана туризам, ангажује огроман број људи, који чине део туристичке понуде, а чији су заједнички циљеви: задовољење потреба туриста (туристичке тражње) и остварење одређених пословних резултата. За остварење ових циљева свака држава, која претендује на епитет туристичка, мора да улаже у адекватну инфраструктуру.

Део те инфраструктуре је и образован кадар који успешно прати и прилагођава се тржишним трендовима, жељама и потребама туриста. Такав кадар мора да располаже потребним знањима која се односе на туристичке дестинације, са аспекта природних, културно-историјских и других атрактивности, расположивих рецептивних фактора у домену смештаја, исхране, рекреативних и других садржја, развијености саобраћајне инфраструктуре. Поред општих знања, која ће омогућити успостављање пословне сарадње са различитим привредним субјектима, потребно је да ови кадрови располажу специјализованим знањима о конкретним туристичким дестинацијама из домена културно-историјског наслеђа архитектуре, етнологије, археологије и других области.

Добра полазна основа за добијање оваквих кадрова налази се у стицању образовања у четворогодишњем трајању на образовном профилу туристички техничар који је био обухваћен процесом Реформе средњег стручног образовања. Настава се изводи у кабинетима опремљеним по највишим стандардима које је прописало Министарство просвете и Европска унија. Број ученика који се уписује је 30.

Ученици овог смера показују своје знање на такмичењима у земљи и иностранству, достојно презентују и на занимљив начин оживљавају неке неправедно запостављене дестинације у граду и околини.

Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 02 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 04 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 06 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 08 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 11 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 13 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 14 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Turisticki tehnicar 18