STUDENTS’ TRAINING IN FRONT OFFICE MANAGEMENT IN LUXURY HOTELS

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

“ Students’ Training in Front Office management in luxury hotels

бр. 2020-1-RS01-KA102-065267

Пројекат под називом „Обука  ученика за управљање „front office“ пословима у луксузним хотелима“ ће обухватити првенствено наставнике и ученике образовног профила туристичко-хотелијерски техничар. Биће реализован у току наредне 2 школске године, до октобра  2021. године. Циљ пројекта је повећање мобилности и стручних компетенција наставника и ученика у сарадњи са партнерима из Атине, са сврхом међународног повезивања сродних школа и институција и размене искустава у раду и учењу. Активности пројекта биће реализоване кроз 3 туре мобилности за по 9  ученика и 2 наставника-пратиоца који ће боравити у Атини по 14 дана. Партнерска организација организоваће свакодневне активности које ће обухватати предавања, радионице, семинаре, посете сродној школи, стручним удружењима, престижним хотелима, као и часове грчког језика и културолошке посете знаменитостима Атине. Ученици ће имати прилику да у Глифади, највећем предграђу главног града  Атине, стичу своје вештине у комуникацији и раду управо у наjпрестижнијим хотелима овог дела Грчке. Ученицима, као и наставницима је обезбеђен превоз, смештај и  храна, као и путно и здравствено осигурање…  Вредност одобреног пројекта је  63.213 еура.