Стручни тимови

Биљана Ћирковић – тим туристичке струке

Марина Михајловић – тим комерцијалиста

Татјана  Гроздановић – тим трговинске струке

Славољуб Марковић – тим угоститељске струке

Ивана Стојковић – тим за мадијски маркетинг школе