SEMINAR „PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH“

28. i 29. marta 2016. godine u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi održan je dvodnevni seminar na temu zapošljivosti, zapošljavanja i karijernog informisanja u okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“. Realizatori seminara su GIZ, Kancelarija za mlade Leskovac i Centar „Inventiva“.
Treneri su upoznali učenike završnih razreda sa petofaznim modelom profesionalne orijentacije. Cilj samog projekta je osnaživanje kapaciteta mladih za izbor fakulteta i/ili zanimanja i informisanje učenika o zanimanjima i putevima obrazovanja koje će im pomoći u procesu samostalnog donošenja odluke o izboru zanimanja, obrazovanja, zapošljavanja ili samozapošljavanja.

SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-3 SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-1 SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-4 SEMINAR-PODSTICANjE-ZAPOSLjAVANjA-MLADIH-2

Leave a Reply