Organizaciona šema

Gradimir Ilić – Direktor

Jelena Ristić – Pomoćnik direktora

Ivana Marković – Sekretar

Ivana Stojković – PR menadžer

Jasminka Stojanović – Šef računovodsva

Dragana Stevanović – Psiholog

Danijela Stojanović – Pedagog

Dragana Jančić – Pedagog