КОНТАКТ

Трговинско-угоститељска школаugostiteljski-tehnicar

Директор
Драгана Иванчевић
тел/факс – 016/222-961
мејл адреса – direktortusle@gmail.com

16000 Лесковац, улица Дубочица бб

Школска посластичарница “Фонтана”
Занатски центар “Дезерт”
тел – 016/255-280

Текући рачун: 840-1227660-44

ПИБ: 101910772

Матични број: 0720730