Трговинско-угоститељска школа Лесковац

Школа располаже модерним кабинетом у којима ученици стичу теоријска и практична знања.