O ŠKOLI

Trgovinsko-ugostiteljska škola danas ima više od 800 učenika u 29 odeljenja. Nalazi se u školskoj zgradi u naselju Dubočica. Školski objekat sastoji se iz prizemlja i dva sprata. Objekat ima centralno grejanje i priključen je na gradsku toplanu.

Škola raspolaže dovoljnim brojem učionica i savremeno opremljenim kabinetima za svaki od 8 obrazovnih profila. Nastava se održava u prepodnevnoj (prva i četvrta godina) i popodnevnoj smeni (druga i treća godina).

U sastavu škole su i školske radionice: 3 restorana, turistička agencija i poslastičarnica.  Restoran u prizemlju školske zgrade služi za obavljanje praktičnog dela nastave iz kuvarstva i usluživanja, kapacitet restorana je oko 150 mesta. Restoran „Zlatni prag“ je otvorenog tipa i nalazi se u gradu, a drugi restoran „Klub studenata“ posluje u zgradi Visoke poslovne škole u Leskovcu i u njima učenici stiču neophodno iskustvo u radu, obavljajući praktičnu nastavu iz kuvarstva i usluživanja. U poslastičarnici „Fontana“ učenici obrazovnog profila obavljaju praktičnu nastavu i uče da pripremaju tradicionalne i moderne torte, kolače i ostale poslastice. Praktična nastava i časovi vežbi iz oblasti turizma realizuju se u školskoj radionici – turističkoj agenciji „Pegaz“.

Trgovinsko-ugostiteljska škola ima saradnju sa školama u Srbiji kao i u inostranstvu, učestvuje u brojnim međunarodnim projektima i takmičenjima. Kao učesnici, osvajali smo medalje na svim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, a kao renomirana i uspešna škola bili smo dobri domaćini mnogih lokalnih, republičkih i međunarodnih takmičenja.

Odličnu saradnju imamo i sa lokalnom samopuravom, partnerima iz privrede, institucijama kulture i omladinskim organizacijama i naši učenici i profesori aktivno učestvuju i daju značajan doprinos u mnogim projektima i aktivnostima kulturnog, humanitarnog i edukativnog karaktera.