Trgovinsko-ugostiteljska škola Leskovac

Škola poseduje restoran u sklopu škole i restoran u gradu, što omogućava praktično usavršavanje naših učenika.