Trgovinsko-ugostiteljska škola Leskovac

Škola poseduje restoran u sklopu škole, restoran u gradu, što omogućava praktično usabršavanje naših učenika.