Трговинско-угоститељска школа Лесковац

Школа поседује ресторан у склопу школе и ресторан у граду, што омогућава практично усавршавање наших ученика.