Radionice NBS

Narodna banka Srbije održala radionice finansijske edukacije za učenike oglednog profila komercijalista u Leskovcu

Narodna banka Srbije je nastavila da razvija mrežu saradnika radi širenja finansijske pismenosti učenika srednjih škola širom Srbije. U saradnji sa Trgovinsko-ugostiteljskom školom iz Leskovca, zaposleni u Odeljenju za komunikacije održali su u prostorijama škole 31. avgusta, 01. i 02. septembra 2016. godine seriju radionica za učenike napred navedenog profila.

Učenici prvog i drugog  razreda učestvovali su u radionicama „Moj budžet i ja“, dok su učenici drugog i trećeg razreda učestvovali u društvenoj igri na tabli „Finansije za kasnije“.  U okviru radionice, učenici su se upoznali sa ulogom i zadacima Narodne banke kao centralne banke Republike Srbije, budžetom i načinom kreiranja. Posebna pažnja posvećena je jačanju svesti da s novcem treba postupati odgovorno i razumno. Učenici su bili veoma zainteresovani za sadržaj radionice i pokazali su spremnost da se odgovorno suoče sa mogućnostima, ali i sa rizicima koje nosi složeno finansijsko tržište.

Radionica „Moj budžet i ja“ razvija svest kod najmlađe populacije naših učenika da na početku svakog meseca odvoje novac koji će im biti potreban za sve mesečne rashode, jer samo na taj način će moći višak novca da odvoje za štednju. 

Turnir u društvenoj igri „Finansije za kasnije“ za učenike  Trgovinsko-ugostiteljske škole

Učenici trećeg i četvrtog razreda obrazovnog profila „Komercijalista – ogled“ iz Trgovinsko-ugostiteljske škole Leskovac imali su priliku da se 02. septembra 2016. godine na turniru koji je za njih organizovan u prostorijama škole premijerno upoznaju s društvenom igrom „Finansije za kasnije”.

Više od 50 učenika se, kroz igru, bolje upoznalo s pravilima igre, i četiri životna doba, kroz koje se prolazi po poljima koja su na jasno označenim stazama. Doba su sledeća:

  • Osnivanje porodice – porodica udružuje prihode ali ima i povećane troškove;
  • Zaposlenje i visoko obrazovanje – izbor životnog poziva ali i daljeg školovanja;
  • Detinjstvo i osnovno školovanje – period ranog detinjstva i polaska u školu, svih mogućih prihoda i priprema za život odraslih;
  • Profesija i penzija – najviše vremena provodimo na poslu, zato profesiju treba pažljivo da biramo.

Društvena igra na tabli „Finansije za kasnije” se učenicima veoma dopala i nastaviće da je igraju sa svojim drugovima, a svoj komentar o igri dao je Aleksandar Milošević učenik IV/1: Društvena igra na tabli “Finansije za kasnije“ je veoma originalan način da se srednjoškolcima približi budućnost i izazovi na koje trebaju biti spremni. Mnogo efikasnije nego putem gradiva izloženog u školi, mladi se na ovaj način upućuju u aktuelna dešavanja i podstiču na dalje razmišljanje i delovanje u pravcu bolje budućnosti kroz racionalno upravljanje novcem i štednju. Smatram da bi ovakav vid edukacije kroz zabavu trebalo da se organizuje što češće i toplo preporučujem svima da se okušaju u Finansijama za budućnost“.

Radionice-NBS_10 Radionice-NBS_09 Radionice-NBS_08 Radionice-NBS_07 Radionice-NBS_06 Radionice-NBS_05 Radionice-NBS_04 Radionice-NBS_03 Radionice-NBS_02 Radionice-NBS_01