MISLIMO DIGITALNO

U organizaciji Univerziteta Singidunum u Nišu organizovano je regionalno takmičenje „Digitalna transformacija u preduzećima Srbije“. Cilj takmičenja je prezentacija ideja i poslovnih rešenja učenika, suočavanje sa poslovnim problemima i izazovima, primena stečenog znanja, razvijanje kreativnosti i sposobnosti donošenja odluka. Učenici trećeg razreda obrazovnog profila komercijalista, Marta Pavlović, Andrijana Stojanović i Dimitrije Ilić osvojili su treće mesto prezentujući svoju kreativnu  ideju za digitalni muzej pod nazivom „ Vreme kada je detinjstvo živelo“. Kao nagradu dobili su vikend na Zlatiboru.