Конобар и угоститељски техничар

Време трајања школовања у овим одељењима је три године за образовни профил конобар и четири године за образовни профил угоститељски техничар, а број ученика у одељењу је 30.

Циљ стручног образовања за образовне профиле конобар и угоститељски техничар  је оспособљавање ученика за пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељским објектима.

Ово занимање од ученика захтева способности и особине као што су: љубазност, правилно држање тела, уредност, комуникативност, културно опхођење, стрпљивост, толератност и приличну педантност које наши ученици и поседују.

Школа у свом саставу има и 2 модерно опремљенa кабинета у којима је опрема комплетно обновљена ове године:  радионицу-ресторан и кабинет за услуживање у самој школској згради.  Ресторан „Златни праг“ је школска радионица-ресторан у граду отвореног типа и у њему ученици обављају практичну наставу и на најбољи начин се укључују у процес рада по завршетку школовања.

Наши ученици често су ангажовани за све културне и јавне манифестације у граду и свој посао обављају веома професионално.

Знање и вештине стечене у школи потврђују и на такмичењима у земљи и иностранству са којих се враћају са медаљама.

Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 01 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 13 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 19 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 28 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 32 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 84 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 92 Trgovinsko Ugostiteljska Skola Leskovac Ugostiteljski tehnicar konobar 117