Učenički parlament

Đački parlament Trgovinsko-ugostiteljske škole je nastao kao savez učenika školske 2001/2002. god. Od tada okuplja učenike u svojevrsnu organizaciju koja ima za cilj da udruživanjem ojača njihove snage i da im pruži mogućnost da se bore za svoje interese i Pročitaj više …

Vanredna nastava

Vanredno školovanje realizuje se kroz nekoliko vidova: Prekvalifikacija Dokvalifikacija Specijalizacija Upis u I razred po konkursu Ministarstva Promena statusa sa redovnog na vanredno školovanje Nastavak ranije započetog školovanja – Lice sa stečenim srednjim  obrazovanjem može prekvalifikacijom  da stekne  drugi obrazovni Pročitaj više …

Birtuelna preduzeća

OSNOVNI MOTO U RADU NAŠEG PREDUZEĆA: „RECI MI I ZABORAVIĆU, NAUČI ME I ZAPAMTIĆU, UKLJUČI ME I NAUČIĆU“.           Rad u virtuelnom preduzeću „Royal“ i „Kafelino“ omogućava učenicima – radnicima , praktičnu primenu moderne nastave ekonomskih predmeta, koji se izučavaju na Pročitaj više …