Stručni timovi

Biljana Ćirković – tim turističke struke Marina Mihajlović – tim komercijalista Tatjana  Grozdanović – tim trgovinske struke Slavoljub Marković – tim ugostiteljske struke Ivana Stojković – tim za madijski marketing škole

Organizaciona šema

Gradimir Ilić – Direktor Jelena Ristić – Pomoćnik direktora Ivana Marković – Sekretar Ivana Stojković – PR menadžer Jasminka Stojanović – Šef računovodsva Dragana Stevanović – Psiholog Danijela Stojanović – Pedagog Dragana Jančić – Pedagog