Stručni timovi

Biljana Ćirković – tim turističke struke Marina Mihajlović – tim komercijalista Tatjana  Grozdanović – tim trgovinske struke Slavoljub Marković – tim ugostiteljske struke Ivana Stojković – tim za madijski marketing škole

Organizaciona šema

Dragana Ivančević – Direktor Radoslav Ilić – Pomoćnik direktora Jelena Ristić – Pomoćnik direktora Danka Ilić – PR menadžer Ivana Marković – Sekretar Jasminka Stojanović – Šef računovodstva Dragana Stevanović – Psiholog Dragana Jančić – Pedagog