Стручни тимови

Биљана Ћирковић – тим туристичке струке Марина Михајловић – тим комерцијалиста Татјана  Гроздановић – тим трговинске струке Славољуб Марковић – тим угоститељске струке Ивана Стојковић – тим за мадијски маркетинг школе

Организациона шема

Драгана Иванчевић – Директор Радослав Илић – Помоћник директора Јелена Ристић – Помоћник директора Данка Илић – ПР менаџер Ивана Марковић – Секретар Јасминка Стојановић – Шеф рачуноводства Драгана Стевановић – Психолог Драгана Јанчић – Педагог