Стручни тимови

Биљана Ћирковић – тим туристичке струке Марина Михајловић – тим комерцијалиста Татјана  Гроздановић – тим трговинске струке Славољуб Марковић – тим угоститељске струке Ивана Стојковић – тим за мадијски маркетинг школе

Организациона шема

Градимир Илић – Директор Јелена Ристић – Помоћник директора Ивана Марковић – Секретар Ивана Стојковић – ПР менаџер Јасминка Стојановић – Шеф рачуноводсва Драгана Стевановић – Психолог Данијела Стојановић – Педагог Драгана Јанчић – Педагог